Асосий Ускунаси Саноат ускунаси Прессланган кўмир ишлаб чиқариш ускунаси

Прессланган кўмир ишлаб чиқариш ускунаси

Учталик аралаштиргич;
Кўп функцияли пресс

Ишлаб чиқариш қуввати соатига 1-2тонна

Маслахат олиш